نوآوران امین
1401/06/02
16:25
کارخانجات کابل سازی تک(#بتک) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 164 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایس...

کارخانجات کابل سازی تک(#بتک)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۸۹,۳۰۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۸۲۱,۵۲۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۵۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۶۳۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0