بورس۲۴
1400/10/19
19:24
عملکرد ۱۲ ماهه حسابرسی شده «پارسان»چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور حسابرسی شده برای هر سهم ۳۹۱۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ۱۷۷ درصدی داشت. درامد سود سهام با رشد ۱۷۳ درصدی به ۱۵۳۳۲ میلیارد تومان رسید.

انتهای خبر

0
0