بورس نامه
1399/10/29
09:15
#لسرما با ثبت یک الگوی کندلی جالب در کف حمایت فیبو ۰.۷۸۶ برگشت و صف خرید شد!

#لسرما با ثبت یک الگوی کندلی جالب در کف حمایت فیبو ۰.۷۸۶ برگشت و صف خرید شد!


انتهای خبر

0
0