همفکران
1399/10/04
10:45
#خبرهای_موثر 📌 وزيرنفت: افزایش درآمد پتروشیمی به 37 میلیارد دلار تا 5 سال آینده زنگنه: درآمد صنعت پتروشیمی در سال 1400 به 25 میلیارد دلار و در سا...

#خبرهای_موثر


📌 وزیرنفت: افزایش درآمد پتروشیمی به ۳۷ میلیارد دلار تا ۵ سال آیندهزنگنه: درآمد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرح های برنامه ریزی شده به ۳۷ میلیارد دلار بالغ خواهد شد/ایسناانتهای خبر

0
0