سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
09:48
ترسم اینه که یه کم دیگه بگذره از سهامدار شرکت ها تبدیل بشیم به بدهکار شرکت ها، از امور سهام زنگ بزنن بگن فلان قدر بدهکاری باید بریزی به حساب!

ترسم اینه که یه کم دیگه بگذره از سهامدار شرکت ها تبدیل بشیم به بدهکار شرکت ها، از امور سهام زنگ بزنن بگن فلان قدر بدهکاری باید بریزی به حساب!


انتهای خبر

0
0