نوآوران امین
1399/12/04
13:54
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ...

کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (#قثابت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱⭕️کاهش (۲۸.۲) درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۶۲.۳۱ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۲۳۹.۱۶ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0