پایگاه خبری انتخاب
1401/08/01
13:59
♦️طرح ایده «اینترنت طبقاتی» این‌بار از سوی نماینده مجلس راستینه: 🔹دانش‌آموز به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد 🔹 تمام اطلاعاتمان در اختی...

♦️طرح ایده «اینترنت طبقاتی» این‌بار از سوی نماینده مجلسراستینه:


🔹دانش‌آموز به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد🔹 تمام اطلاعاتمان در اختیار موساد و سیا قرار می‌گیرد؛ آیا درمورد آن‌ها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاه‌های امنیتی داخلی داریم؟ این دیگر خیلی بد استجزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲w۶v


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0