سهم گلچین
1400/04/13
08:32
#خبرهای_موثر ما مسئول توزیع و تزریق واکسن نیستیم اما به همه‌ی وعده‌هایی که در مورد تولید واکسن دادیم عمل کرده‌ایم محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فر...

#خبرهای_موثرما مسئول توزیع و تزریق واکسن نیستیم اما به همه‌ی وعده‌هایی که در مورد تولید واکسن دادیم عمل کرده‌ایممحمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: از زمان صدور مجوز تزریق اضطراری واکسن کوو ایران برکت تا کنون بیش از دو میلیون و هفتصد هزار دوز واکسن تولید کرده‌ایم که ۴۰۰هزار دوز آن تحویل وزارت بهداشت شده است و الباقی آن نیز در مرحله تست خالص‌سازی است و سپس به وزارت بهداشت تحویل داده خواهد شد.ما تا پایان شهریور قطعا بیش از ۵۰میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد و در قیمت، توزیع و تزریق واکسن کوو ایران برکت هیچ دخالتی نداریم./ تسنیم

انتهای خبر

0
0