اسمارت بورس
1400/05/24
08:30
#حال_خوب Your mistakes increases your experience and experiences decreases your mistakes. You learn from your mistakes then others learn from you...

#حال_خوبYour mistakes increases your experience and experiences decreases your mistakes. You learn from your mistakes then others learn from your success.اشتباهاتت تجربه‌هات رو افزایش می‌دن و تجربه‌هات اشتباهاتت رو کاهش می‌دن.


تو از اشتباهاتت درس می‌گیری و بعد از اون بقیه از موفقیت تو درس می‌گیرن.صبح بخیر 🌸


انتهای خبر

0
0