نوآوران امین
1399/10/29
12:21
ساختمان اصفهان(#ثاصفا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅افزایش 180 درصدی سود خالص 3 ماهه 140...

ساختمان اصفهان(#ثاصفا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅افزایش ۱۸۰ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0