نوآوران امین
1399/08/29
15:42
پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۵۱.۲۴ درص...

پتروشیمی بوعلی سینا (#بوعلی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#تیر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۵۱.۲۴ درصدی فروش تیر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0