محسن حسنلو
1399/08/18
08:46
✅ نکته بایدنی ها صف فروش 😂😂 ترامپی ها صف فروش 😂😂 میگم خدای نکرده بعد از ۷۰ درصد افت بازار، رضایت نمیدین بازار برگرده؟! خدای نکرده دوست ندارین کم...

✅ نکتهبایدنی ها صف فروش 😂😂ترامپی ها صف فروش 😂😂میگم خدای نکرده بعد از ۷۰ درصد افت بازار، رضایت نمیدین بازار برگرده؟! خدای نکرده دوست ندارین کمی هم جوانان محله ما نفس بکشن؟واقعا متاسفم برای مسیولین محترم.@HasanluMohsen

انتهای خبر

0
0