نوآوران امین
1400/12/28
16:39
کف(#شکف) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 18 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1400...

کف(#شکف)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۴,۳۷۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۹,۹۴۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۰۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0