نوآوران امین
1399/09/30
17:22
ماشین سازی اراک(#فاراک) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 62 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقای...

ماشین سازی اراک(#فاراک)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۰۹۲,۲۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۵,۰۱۰,۵۹۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۶ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0