پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
17:38
♦️یک مقام دیگر آمریکایی به تایوان سفر کرد 🔹اریک هولکامب فرماندار ایالت ایندیانا روز یکشنبه با نادیده گرفتن مخالفت شدید پکن به عنوان تازه ترین مقام...

♦️یک مقام دیگر آمریکایی به تایوان سفر کرد🔹اریک هولکامب فرماندار ایالت ایندیانا روز یکشنبه با نادیده گرفتن مخالفت شدید پکن به عنوان تازه ترین مقام آمریکایی وارد تایوان شد.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tna


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0