نوسانگیر بازار سرمایه
1399/10/07
09:54
#کاوه در آستانه صف خرید 🟢 ورود پول هوشمند 🟢 سرانه خرید حقیقی در حال افزایش #نبض_بازار ✅ @Navasani

#کاوه در آستانه صف خرید🟢 ورود پول هوشمند


🟢 سرانه خرید حقیقی در حال افزایش#نبض_بازار✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0