کدال۳۶۰
1400/04/13
08:55
#بفجر لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت فجر انرژي خليج فارس - نماد: بفجر پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/04/08 در خ...

#بفجر


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس - نماد: بفجرپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۸:۵۵:۵۹ (۷۶۶۴۲۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0