کدال۳۶۰
1399/09/16
14:30
#فولاد ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت فولاد مبارکه اصفهان 🔹 سرمایه فعلی: 209,000,000 میلیون...

#فولاد


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت فولاد مبارکه اصفهان🔹 سرمایه فعلی: ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۶٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته ،سایر اندوخته ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: ۱- تامین مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ۲- تامین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا ( احداث خط نورد گرم شماره ۲ )🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱▫️دلایل اصلاح:ریاست اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی،با سلام و احترام با عنایت به درخواست آن سازمان در خصوص ضمیمه نمودن صورتجلسه هیات مدیره،به پیوست صورتجلسه مذکور ارسال می گردد .بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۱۴:۲۹:۴۶ (۷۰۰۴۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0