موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
18:40
#وخارزم در حالا اصلاح سبد پرتفوی بورسی خودش می باشد و خرید سهم ها با p/e پایینو سود ساز✔️ خرید های سنگینی در #کچاد #گگل #شپدیس #پارس #جم #فولاد و ...

#وخارزم در حالا اصلاح سبد پرتفوی بورسی خودش می باشد و خرید سهم ها با p/e پایینو سود ساز✔️خرید های سنگینی در #کچاد #گگل #شپدیس #پارس #جم #فولاد و #وبملت، #ارفع ، #شبهرن #مبین #دسبحان داشته✔️افزایش سرمایه های #فلمی و #فخوز هم به سهام های این شرکت اضافه شده==========


#وخارزم زیرمجموعه هایش همشون سودساز هستن و پرتفوی قوی این شرکت یعنی افزایش سود مجمع سالیانه بسیار بالا در سال های بالا✔️#وخارزم کم ریسکترین سهم بازار✔️انتهای خبر

0
0