آواتحلیل
1401/02/28
15:17
#بررسی_گزارش_کدال #فجهان ✅ مجتمع جهان فولاد سیرجان در سال 1400به 1430 میلیارد تومان زیان (221 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که 13 درصد نسبت به سود...

#بررسی_گزارش_کدال #فجهان✅ مجتمع جهان فولاد سیرجان در سال ۱۴۰۰به ۱۴۳۰ میلیارد تومان زیان (۲۲۱ ریال به ازای هر سهم) دست یافت که ۱۳ درصد نسبت به سود ۲۵۲ ریالی به ازای هر سهم در سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است. فجهان در زمستان حدود ۷ ریال به ازای هر سهم زیان داشت .✅ مبلغ فروش شرکت در این سال با رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص از ۳۴ درصد به ۱۷ درصد رسیده است.📉 قیمت سهم ۳۶۲ تومان می باشد و در سه ماه گذشته ۳ درصد رشد داشته است...انتهای خبر

0
0