کدال۳۶۰
1399/10/04
15:34
#وسمرکز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 از محل واگذاری ...

#وسمرکز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وسمرکز با سرمایه ثبت شده ۷۷,۹۷۱,۵۴۳ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۶۳,۰۷۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۰۷,۶۸۳,۱۰۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۲۰٪ به مبلغ ۸۵,۹۳۱,۴۴۴ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۵:۳۴:۴۶ (۷۰۵۳۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0