بولتن اقتصادی
1400/05/27
22:05
جان کربی: چند خلبان افغان با هواپیمای نیروی هوایی گریختند به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گفت، چند ...

جان کربی: چند خلبان افغان با هواپیمای نیروی هوایی گریختندبه گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گفت، چند خلبان افغان با هواپیماهای نیروی هوایی این کشور به خارج از افغانستان گریختند اما آمار دقیقی از آنان نمی توانیم ارائه دهیم.

انتهای خبر

0
0