کدال۳۶۰
1399/08/30
17:29
#شجم صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ▪️ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در دوره 12...

#شجم


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید▪️ شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۵۵۱ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۰۳ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «شجم» با سرمایه ثبت شده ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۴۷۸,۷۸۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۳۰ ۱۷:۲۹:۵۱ (۶۹۵۱۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0