کدال۳۶۰
1401/06/02
09:19
#دبالک اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک ▪️ شرکت ت...

#دبالک


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک
▪️ شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۹۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵٪ افزایش داشته است.▪️ «دبالک» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۵۹,۱۲۷ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۰۹:۲۰:۲۱ (۹۲۵۹۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0