پارسیس تحلیل
1399/10/04
12:00
#ماهانه #جم_پیلن رکورد فروش جم پیلن شکست گزارش ماهانه جم پیلن نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 657 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به م...

#ماهانه #جم_پیلنرکورد فروش جم پیلن شکستگزارش ماهانه جم پیلن نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۶۵۷ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۵۷ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۴ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۱۱۲ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0