همفکران
1401/03/02
08:53
#کدال #شفاف_سازی #زدشت 📌جدول تحليل حساسيت سود به ازاي هر سهم و نرخ دلار موثر بر بهاي تمام شده و درآمد عملياتي Hamfekran.com @Agahmoshaver

#کدال


#شفاف_سازی


#زدشت📌جدول تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم و نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0