مهدی افضلیان
1399/08/25
13:13
#بازار امروز ارزش معاملات خرد بازار به حدود 14000 میلیارد تومان رسیده است و این را به عنوان یک خبر خوش منتشر میکنند و آن را با روزهای قبل مقایسه م...

#بازارامروز ارزش معاملات خرد بازار به حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و این را به عنوان یک خبر خوش منتشر میکنند و آن را با روزهای قبل مقایسه میکنند.این مقایسه با این هدف که چون ارزش معاملات بالا رفته است اتفاق خوبی است به ذات درست نیست.ما زمانی می توانیم افزایش ارزش معاملات را به عنوان یک خبر خوب در نظر بگیریم که به یک رویه باثبات در ان رسیده باشیم در غیر این صورت ارزش معاملات بالا حتی میتواند نشان دهنده فشار فروش مجدد در بازار باشد. پس نباید گفت یک خبر خوب.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0