کدال۳۶۰
1400/12/07
09:09
#وآوین گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت سرمایه گذاری آوین با فایل های پیوست منت...

#وآوین


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری آوین با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۱۲-۰۷ ۰۹:۰۹:۴۱ (۸۵۷۴۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0