اقتصاد آنلاین
1399/09/01
08:03
📌زنگ آغاز محدودیت‌های کرونایی به صدا درآمد 🔹از امروز تردد به شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای قرمز یک میلیون تومان جریمه در هر ۲۴ ساعت دارد. ...

📌زنگ آغاز محدودیت‌های کرونایی به صدا درآمد🔹از امروز تردد به شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای قرمز یک میلیون تومان جریمه در هر ۲۴ ساعت دارد.


🔹در شهرهای قرمز تردد خودرو از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح ممنوع است و همه مشاغل به جز مشاغل گروه یک تعطیل خواهند بود.


🔹فعالیت‌ها و کارخانه‌های تولیدی مهم که با معیشت و زندگی مردم سروکار دارند؛ ادامه خواهد داشت.


🔹تست مثبت‌ها در صورت عدم رعایت قرنطینه ۲۰۰ هزار تومان جریمه میشوند.


🔹یک سوم کارکنان در وضعیت زرد و در وضع نارنجی، تا یک دوم کارکنان باید در ادارهها حضور داشته باشند.

انتهای خبر

0
0