اسمارت بورس
1399/08/13
10:14
شاهین چراغی : بعدازبرجام که باسیاست غلط #پولی کشوررا چند سال به رکودوخلق نقدینگی بردیم،تا بورس آمد جانی بگیردباتصمیمات جزیره ای و لحظه ای بهش صدمه...

شاهین چراغی :بعدازبرجام که باسیاست غلط #پولی کشوررا چند سال به رکودوخلق نقدینگی بردیم،تا بورس آمد جانی بگیردباتصمیمات جزیره ای و لحظه ای بهش صدمه زدیم،تنش بیخودی ایجاد کردیم، اصلا چه کسی رییس جمهورآمریکا بشودچه فرقی دارد،دل به بایدن‌و..خوش نکنیم،مسیر توسعه کشور،حمایت واقعی از #بورس است،ولاغیر⚡️✅

انتهای خبر

0
0