بولتن اقتصادی
1399/08/12
22:52
با حضور وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی؛ 🔹جلسه هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد

با حضور وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی؛🔹جلسه هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شد

انتهای خبر

0
0