کدال۳۶۰
1401/03/04
20:04
#سلیم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری سلیم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل واگذاری سهام درآ...

#سلیم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری سلیم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ سلیم با سرمایه ثبت شده ۳,۱۲۶,۶۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۲,۳۰۰,۸۲۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۳۱٪ به مبلغ ۸,۴۳۵,۶۹۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۴ ۲۰:۰۴:۵۶ (۸۸۶۶۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0