موج مثبت Positive Wave
1399/08/13
10:53
✅ جهش سود در خوارزمی سرمایه گذاری خوارزمی با صورت های مالی اخیر خود جهش سود سازی را به نمایش گذاشت؛ سود سازی که انتظار می رود تاثیرات بسزایی بر رو...

✅ جهش سود در خوارزمیسرمایه گذاری خوارزمی با صورت های مالی اخیر خود جهش سود سازی را به نمایش گذاشت؛ سود سازی که انتظار می رود تاثیرات بسزایی بر روند این سهم بانکی داشته باشد.🔗 ادامه مطلب ...انتهای خبر

0
0