تکنیکال ثنایی
1400/01/16
00:55
#EOS احتاط کنید احتمال اصلاح زیاد است.بالای خط مشکی بتواند تثبیت شود خریدنی خواهد بود.2021/04/05

#EOS


احتاط کنید احتمال اصلاح زیاد است.بالای خط مشکی بتواند تثبیت شود خریدنی خواهد بود.۲۰۲۱/۰۴/۰۵انتهای خبر

0
0