بانی فام
1399/10/09
13:43
#ولصنم (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال17% سود تا محدوده 11470 ریال در صورت نزول قیمت احتمال7% ضرر تا محدوده 9020 ری...

#ولصنم


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۷٪ سود تا محدوده ۱۱۴۷۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۷٪ ضرر تا محدوده ۹۰۲۰ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0