ارزینکس
1401/06/01
15:45
💢 لیست پانزده پروژه ی امیدوار کننده ی بازار با مارکت کپ 20 تا 30 میلیون دلار 🔘 این بار ما لیستی از 15 پروژه برتر با ارزش بازار فعلی 20 الی 30 میلی...

💢 لیست پانزده پروژه ی امیدوار کننده ی بازار با مارکت کپ ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار🔘 این بار ما لیستی از ۱۵ پروژه برتر با ارزش بازار فعلی ۲۰ الی ۳۰ میلیون دلار تهیه کردیم که می توانید نگاه دقیق تری به آن بیندازید.انتهای خبر

0
0