کدال۳۶۰
1399/11/07
13:40
#سپ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 2,248,579 ...

#سپ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۲,۲۴۸,۵۷۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۸٪ افزایش داشته است.▪️«سپ» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۲۴۸,۵۷۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۳:۴۰:۱۹ (۷۱۶۹۳۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0