تی اس ای پرس
1399/08/11
22:02
افزایش قیمت خودرو براساس قیمت تمام شده 🔹معاون وزیر صمت گفت: افزایش قیمت خودرو طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد؛ خودرو تابعی از قیمت‌های تمام شده از زن...

افزایش قیمت خودرو براساس قیمت تمام شده🔹

معاون وزیر صمت گفت: افزایش قیمت خودرو طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد؛ خودرو تابعی از قیمت‌های تمام شده از زنجیره‌های تامین است و قیمت‌ها براساس قیمت‌های پایه و نرخ تورم تعیین می‌شود.🔸صالحی‌نیا افزود: مسیری را برای منطقی کردن قیمت خودرو با شورای رقابت در پیش داریم که به زودی شاهد ارایه برنامه‌ای در بحث افزایش تولید و مدیریت هزینه و قیمت خودرو خواهیم بود.ادامه مطلب... @TsePressانتهای خبر

0
0