تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/21
11:17
#قزوین سهمی که با فیلتر حجم مشکوک قبلا شناسایی شد امروز از صف فروش تا صف خرید را خریدند! @CMA_Investment

#قزوین سهمی که با فیلتر حجم مشکوک قبلا شناسایی شد امروز از صف فروش تا صف خرید را خریدند!@CMA_Investmentانتهای خبر

0
0