کارگزاری آبان
1399/10/07
09:12
📈فلزات اساسي امروز با گرایشی نسبتا منفی معاملات خود را آِغاز کردند.#فروس٬ #فنورد٬ #زنگان و #فنفت با افزایش تقاضا همراه اند.#فولاد٬ #فملي٬ #ذوب٬ #فخ...

📈فلزات اساسی امروز با گرایشی نسبتا منفی معاملات خود را آغاز کردند.#فروس٬ #فنورد٬ #زنگان و #فنفت با افزایش تقاضا همراه اند.#فولاد٬ #فملی٬ #ذوب٬ #فخوز٬ #فاسمین٬ #کویر٬ #فنوال٬ #وسدید٬ #هرمز و #کیمیا با افت قیمت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.#فرآور پر عرضه ی گروه است.


انتهای خبر

0
0