نبسا
1399/08/18
13:28
کاهش سود بانکی که امروز در اکثر کانال های خبری به صورت هماهنگ تکذیب شد! #پیشنهاد فعالین بازار سرمایه بود ،در این مورد هنوز تصمیم گیری نشده که احتیا...

کاهش سود بانکی که امروز در اکثر کانال های خبری به صورت هماهنگ تکذیب شد! #پیشنهاد فعالین بازار سرمایه بود ،در این مورد هنوز تصمیم گیری نشده که احتیاجی به تکذیب یا تایید باشدامیدواریم مسوولین در این مورد بهترین اقدام را انجام دهند

انتهای خبر

0
0