سهم گلچین
1399/08/25
09:30
#خساپا مجددا با صف خرید بیش از ۳۴۰ میلیون سهم همراه شد. در این مقطع بازار فروش مناسب ارزیابی نمیشه در سهام خودتان سهامداری کنید.

#خساپا مجددا با صف خرید بیش از ۳۴۰ میلیون سهم همراه شد.


در این مقطع بازار فروش مناسب ارزیابی نمیشه در سهام خودتان سهامداری کنید.انتهای خبر

0
0