کدال۳۶۰
1399/10/07
16:32
#سمگا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/0...

#سمگا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۱۲,۶۷۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۴۳۰٪ افزایش داشته است▪ سمگا با سرمایه ثبت شده ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۱۵,۱۲۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۷٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲,۰۰۹,۴۶۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۶٪ به مبلغ ۱,۸۸۵,۸۵۶ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۶:۳۲:۳۶ (۷۰۴۰۳۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0