بورسینه
1399/09/05
13:35
🔹 حقیقی‌ها حدود ۳۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.ارزش کل معاملات خرد ۷هزار و ۵۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۹درصد یعنی ۱۵هزار و ۶۰۰میلیار...

🔹 حقیقی‌ها حدود ۳۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.ارزش کل معاملات خرد ۷هزار و ۵۴۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۹درصد یعنی ۱۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲درصد از کل معاملات شد.



🔹 بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «بیمه و صندوق بازنشستگی»، «زراعت و خدمات وابسته» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «شرکت‌های چند رشته‌ای» و «استخراج کانه‌های فلزی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.



🔹 سه نماد #وتجارت، #فولاد و #خبهمن لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #شستا، #وبملت و #شبندر معطوف بود.



🔹 مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری بانک تجارت معادل ۱۳۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با برتری ۱۲۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.



🔹 امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۳۰ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۱۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۸۲۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0