کدال۳۶۰
1399/08/28
19:54
#مدار معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(ومدار) 13...

#مدار


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار - نماد: مدار(ومدار)۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۹:۵۴:۵۳ (۶۹۳۹۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0