همفکران
1399/10/10
09:06
#نبض_بازار 📈در گروه فلزات اساسی #فولاد در قیمت ۱۳۵۵ تومان رشد ۱ درصد دارد. #فملی رشد نزدیک به ۱ درصد دارد و در قیمت ۱۴۷۰ تومان دنبال می شود. #ذوب ...

#نبض_بازار


📈در گروه فلزات اساسی #فولاد در قیمت ۱۳۵۵ تومان رشد ۱ درصد دارد. #فملی رشد نزدیک به ۱ درصد دارد و در قیمت ۱۴۷۰ تومان دنبال می شود. #ذوب در قیمت ۴۹۵ تومان قرار دارد.انتهای خبر

0
0