یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/08/22
11:52
♻️ گزارش Fastmarkets از بهبود قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران افزایش تقاضای فولاد در بازار آسیا به ویژه چین باعث شده تا قیمتهای صادراتی بیلت و اسل...

♻️ گزارش Fastmarkets از بهبود قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایرانافزایش تقاضای فولاد در بازار آسیا به ویژه چین باعث شده تا قیمتهای صادراتی بیلت و اسلب فوب ایران در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۱ نوامبر با افزایش از ۴۰۷-۴۱۱ دلار به ۴۱۵-۴۲۰ دلار برسد.


به گزارش Fastmarkets چندین محموله بیلت اواخر هفته گذشته حدود ۴۱۵ دلار فوب بنادر جنوب ایران به فروش رفته است.


Iranian export billet, slab prices surge on strong demand in Asia


weekly price assessment for steel billet, export, fob ports Iran, was $۴۱۵-۴۲۰ per tonne on Wednesday November ۱۱, against $۴۰۷-۴۱۱ per tonne the week before.


Several cargoes of billet were reported sold to traders around $۴۱۵ per tonne fob Southern Iranian ports late last weekانتهای خبر

0
0