مبین تحلیل
1400/05/24
14:00
#گزارش_فصلی 🔸 با تکمیل گزارشات فصلی، میزان فروش صنایع تولید کننده بورسی مشخص شد.در این میان بیشترین رشد فروش ازان صنعت دارو با 23 درصد رشد بود. صن...

#گزارش_فصلی🔸 با تکمیل گزارشات فصلی، میزان فروش صنایع تولید کننده بورسی مشخص شد.در این میان بیشترین رشد فروش ازان صنعت دارو با ۲۳ درصد رشد بود. صنعت دارو، سیمانی ها با افزایش نرخ های گرفته، بیشترین رشد فروش را داشتند. در سمت دیگر، با رشد نرخ های جهانی محصولات تخت فولادی، و همچنین نرخ ارز، صنعت آهن و فولاد نیز رشد فروش را تجربه کرد. اما بخش فلزات گرانبها غیر آهنی و پتروشیمیایی ها عمدتا با کاهش فروش همراه بودند.عمده دلیل ریزش ۱۳ درصدی در فروش پتروشیمیایی ها، تعدیل و ریزش قیمتی برخی محصولات مهم صنعت بود که البته از ابتدای تابستان، این افت قیمت ها دوباره با افزایش آن، جبران شد. پیش بینی می شود با توجه ثبات قیمت در سایر حوزه ها و بازگشت قیمت محصولات پتروشیمی، صنعا پتروشیمی بیشترین رشد فصلی نسبت به بهار را تجربه کند.➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0