ساعت بورس
1400/01/08
10:37
#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی تعداد نماد: 578 صف خريد: 34 مثبت بدون صف: 129 منفي بدون صف: 158 صف فروش: 246 #D1400_1_8 10:32

#تعداد_نماد_صف‌خرید_مثبت_و_صف‌فروش_منفی


تعداد نماد: ۵۷۸


صف خرید: ۳۴


مثبت بدون صف: ۱۲۹


منفی بدون صف: ۱۵۸


صف فروش: ۲۴۶


#D۱۴۰۰_۱_۸ ۱۰:۳۲انتهای خبر

0
0