کارگزاری آبان
1400/11/30
11:25
📈در محصولات شیمیایی نیز جو معاملات منفیست و #کلر، #شسینا، #شواد و #شتوکا از نمادهای مورد توجه هستند.

📈در محصولات شیمیایی نیز جو معاملات منفیست و #کلر، #شسینا، #شواد و #شتوکا از نمادهای مورد توجه هستند.


انتهای خبر

0
0